Blogg.is

Forsíða
Innskráning
Spurt og svarað
Nýskráning
Skilmálar

Notkunarskilmálar Blogg.is

Blogg.is veitir notendum sínum þjónustu sem lýtur að birtingu vefsíðna á Netinu (svokölluðu bloggi). Til að tryggja stöðu þjónustuveitandans gagnvart þeim sem kunnu að verða fyrir skaða eða óþægindum vegna þjónustunnar gengur notandinn að eftirfarandi skilmála:

 1. Skilmálar þessir gilda fyrir allar þjónustur sem Blogg.is veitir. Þeir kunna að vera endurskoðaðir og breytt án fyrirvara ef þörf krefur. Notendur geta ávalt fundið nýjustu útgáfu skilmálanna á þessari vefslóð: http://blogg.is/skilmalar
 2. Ef skilmálar þessir eru brotnir getur það valdið tafarlausri aðgangssviptingu og lokun bloggs án fyrirvara.
 3. Blogg.is mun eftir fremsta megni reyna að tryggja öryggi gagna notandans eftir vistun. Blogg.is ber þó hvorki ábyrgð á tjóni sem kann að orsakast vegna bilunar á þjónustunni af einhverjum ástæðum. Blogg.is ber ekki ábyrgð á gögnum sem kunna að tapast eða skemmast sem vistuð hafa verið. Blogg.is ber ekki ábyrgð á tjóni sem þriðji aðili veldur, s.s. skemmdum af völdum aðgerða annarra notenda.
 4. Haga skal notkun í samræmi við góða siði og umgengnisreglur sem almennt eru viðurkenndar á Netinu (í þessu sambandi má benda á skýringu á Netiquette á Wikipedia).
 5. Óheimilt er að nota aðgang annarra. Þar með talið er óheimilt að lána aðgang, reyna að komast yfir notendanafn og aðgangsorð annarra eða nota á annan hátt það sem með réttu tilheyra öðrum.
 6. Óheimilt er að valda truflunum á þjónustunni eða valda óeðlilegu álagi á henni með hvaða móti sem er. Óheimilt er að nota þjónustuna til annars en að halda út persónulegu bloggi. Óheimilt er að skrá blogg í þeim tilgangi einum að taka frá undirlén.
 7. Óheimilt er að nota þjónustuna á þann hátt sem getur valdið öðrum óþægindum eða miska (til dæmis hótanir, klám eða stolin gögn).
 8. Óheimilt er að nota tenginguna til að dreifa efni þannig að það brjóti í bága við lög og reglur. Til dæmis lög um eignarrétt, höfundarrétt eða almennt velsæmi. Óheimilt er að nota þjónustuna til að vísvitandi dreifa tölvuveirum eða öðru sem kann að valda skaða hjá öðrum.
 9. Óheimilt er að birta efni á bloggsíðum sem ekki er í samræmi við lög og reglur eða almennt velsæmi. Þar með talið er efni sem talist getur verið ærumeiðandi.
 10. Blogg.is tekur fram að allt efni sem birt er á síðum bloggara er á þeirra eigin ábyrgð og standa þeir algerlega ábyrg gerða sinna á vefnum.
 11. Skráður notandi hvers bloggs telst ábyrgur fyrir því að þessum reglum sé fylgt í hvívetna.
 12. Blogg.is áskilur sér rétt til að loka fyrir vefaðgang tveimur mánuðum eftir að notkunartímabili lýkur.
BLOGG.is © 2002-2023 · Kerfisblogg · Spurt og svarað · Leiðbeiningar · Knúið með WP